O firmě

     Vítáme Vás na stránkách firmy ROADSTAV s.r.o.
                                                                                                                                                                                                                                                 
Naše firma se zabývá opravami živičných komunikací, výspravkou výtluků  a děr, opravu povrchů silnic, chodníků, krajnic,lokální opravy, parkovišť, nájezdů, cest a jiných ploch. 

Asfaltováním silnic - ruční a strojní pokládkou živice.
              

       

        Opravy tryskovou metodou TURBEM 5000 COMBI 

 

   Jedná se o moderní tryskovou metodu, kdy je nanášena emulze se štěrkem a následně uválcována pro dokonale rovný povrch. Pracovní teplota emulze je do 70°C. Dmychadlo vytváří dostatečné množství vzduchu, které slouží k vyfouknutí výtluků. Konec pracovního ramene obsahuje zabudované trysky, kterými se na kamenivo stříká emulze a tím se postupně vyplní celý výtluk. Tímto způsobem je možné udělat i celé menší komunikace min. v 5 cm tloušťce.

 
 
Asfaltování a opravy silnic balenou asfaltovou směsí  
ruční a strojní pokládka  
 pásovým finišerem - od 1,1 m do 2,8 m šířky
         
 
 • Pokládky živičných povrchů po havarijních opravách

 • Opravy výtluků vozovek
 • Zalévání spár a prasklin vozovek a chodníků
 • Zimní údržba komunikací chemickými a interními materiály sypačem

 • Válcování tandemovým vibračním válcem Bomag, Stavostroj

 • Výkopové a Zemní práce a terénní úpravy

 • Řezání a bourání asfaltových krytů vozovek.

 • Pokládka silničních obrub včetné materiálu.

 • Pokládka chodníkových obrub včetně materiálu

 • Autodoprava-přeprava, doprava a odvoz zeminy, suti, písku, dřeva, listí, železa, odpadu aj.materiálů

 • Údržba zeleně - sezónní sekání trávy, parků aj.ploch

 • Řezání a kácení dřevin

 
  V roce 2009 jsme zakoupili druhou soupravu Turba 5000, abychom lépe uspokojili 
poptávku po tomto druhu oprav silnic.
   
  Vzhledem k velkému množství výtluků a zničených silnic po zimě, je již nyní možné zamlouvat termíny na opravu komunikací.
 
Tel: 603 869 188
 
hosa.roba@seznam.cz
udrzbakomunikaci@seznam.cz